Monitorul Oficial
nr. 266/23 aprilie 2009

Publicare
  1.   D. nr.637/17-04-2009 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  2.   D.C.C. nr.486/02-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38514 alin. 1 și art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală
V
  3.   H.G. nr.406/01-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea limitelor valorice privind competențele de aprobare a documentațiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi
-
  4.   H.G. nr.448/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului bursei școlare "Guvernul României"
-
  5.   Decizie nr.497/22-04-2009 
DECIZIE privind aprobarea componenței nominale a Comisiei Naționale în Domeniul Egalității de Șanse între Femei și Bărbați (CONES)
A
  6.   O. nr.307/26-03-2009 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 82/2008 privind aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  7.   O. nr.342/14-04-2009 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă
-
  8.   O. nr.1215/C/14-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind aprobarea renunțării la cetățenia română unor persoane
-
  9.   Decizie nr.276/13-04-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale USC ALL FINANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L
-
  10.   Decizie nr.281/13-04-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale RISK CONTROL INSURANCE AND REINSURANCE BROKER - S.R.L.
-


Marți, 19 octombrie 2021, 21:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.