Monitorul Oficial
nr. 291/5 mai 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.313/18-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând documentele de trecere a frontierei de stat acceptate de statul român
A
  2.   H.G. nr.472/22-04-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A., în domeniul privat al statului și în administrarea Companiei Naționale de Căi Ferate "CFR" - S.A.
-
  3.   H.G. nr.473/22-04-2009 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a unor suprafețe totale de teren de 8.171 m 2 , din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale - Agenția Domeniilor Statului, în vederea finalizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a obiectivului de interes național "Varianta de ocolire a municipiului Drobeta-Turnu Severin km 334+635- km 344+254"
-
  4.   O. nr.344/732/31-03,21-04-2009 (M.M., M.E.)
ORDIN al ministrului mediului și al ministrului economiei privind completarea anexei la Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile și al ministrului economiei și finanțelor nr. 1.226/1.771/2007 pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 992/2005 privind limitarea utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice
A
  5.   Decizie nr.302/16-04-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale BOAZ BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE- S.R.L.
-
  6.   Decizie nr.306/16-04-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale ALPINA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
Republicare:
  7.   L. nr.12/06-08-1990 
LEGE privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite
A
  8.   L. nr.156/26-07-2000 
LEGE privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate
V
Rectificare:
  9.   O. nr.741/C/02-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Joi, 21 octombrie 2021, 08:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.