Monitorul Oficial
nr. 355/27 mai 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.595/13-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
A
  2.   H.G. nr.619/20-05-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 ale unor operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
-
  3.   O. nr.673/13-04-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
-
  4.   Decizie nr.112/01-04-2009 (C.N.P.A.D.A.S.)
DECIZIE privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității și a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu salariații și cu membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunității
-
Rectificare:
  5.   O. nr.648/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  6.   O. nr.649/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Marți, 19 octombrie 2021, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.