Monitorul Oficial
nr. 367/1 iunie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.598/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. 1 și art. 7 alin. 1-4 și 6 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuințe și spații cu altă destinație construite din fondurile statului și din fondurile unităților economice sau bugetare de stat
V
  2.   H.G. nr.621/20-05-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  3.   O. nr.344/27-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea anexei "Modul de implementare, condițiile specifice și criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condițiilor specifice și a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăți naționale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
A
  4.   O. nr.1226/C/15-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
A
  5.   C. nr.18/01-06-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna iunie 2009
-


Marți, 19 octombrie 2021, 22:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.