Monitorul Oficial
nr. 371/2 iunie 2009

Publicare
  1.   L. nr.189/26-05-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
-
  2.   D. nr.818/25-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2008 pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educația tinerilor supradotați, capabili de performanță înaltă
-
  3.   D. nr.869/26-05-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Pentru Merit
-
  4.   H.G. nr.558/06-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
-
  5.   O. nr.48/25-05-2009 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti- Doping pentru aprobarea formularului-tip al procesuluiverbal de constatare și sancționare a contravențiilor prevăzute de Legea nr. 227/2006 privind prevenirea și combaterea dopajului în sport
A
  6.   D.C.C. nr.487/02-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. (5) teza ultimă din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 108/2005 privind unele măsuri în domeniul salarizării persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite, din administrația publică locală
V
  7.   O. nr.90/18-05-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 484/2008
A
  8.   O. nr.340/26-05-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 40/2009 pentru stabilirea unor reguli detaliate de implementare a măsurilor din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 și Programului operațional pentru pescuit în ceea ce privește aplicarea regulii cumulului ajutoarelor
-
  9.   O. nr.1165/29-05-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare
A


Marți, 19 octombrie 2021, 20:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.