Monitorul Oficial
nr. 380/4 iunie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.558/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  2.   D.C.C. nr.559/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale
V
  3.   D.C.C. nr.633/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3001 , art. 913 alin. 3 teza finală și art. 914 din Codul de procedură penală
V
  4.   O.U.G. nr.55/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
V
  5.   H.G. nr.620/20-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Statutului Academiei de Științe Tehnice din România
-
  6.   H.G. nr.648/27-05-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.638/2004 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții "Varianta ocolitoare a orașului Bacău, pe DN2 - etapa I", "Varianta ocolitoare a orașului Brașov, pe DN1", "Varianta ocolitoare a orașului Mediaș, pe DN 14", "Varianta ocolitoare a orașului Reghin, pe DN 16 și DN 15" și "Varianta ocolitoare a orașului Târgu Mureș, pe DN 13 și DN 15"
-
  7.   H.G. nr.656/03-06-2009 
HOTĂRÂRE privind scoaterea definitivă din fondul forestier național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. a terenului în suprafață de 31,4094 ha, proprietate publică a statului, administrat de Direcția Silvică Cluj- Napoca prin Ocolul Silvic Cluj, în vederea realizării obiectivului "Varianta ocolitoare Cluj - Est", beneficiar statul român
-
  8.   O. nr.30/29-05-2009 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 2/2009 privind procedura de subscriere și răscumpărare a titlurilor de participare emise de organismele de plasament colectiv prin internet
A


Duminică, 03 iulie 2022, 18:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.