Monitorul Oficial
nr. 391/10 iunie 2009

Publicare
  1.   L. nr.201/02-06-2009 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  2.   D. nr.877/30-05-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
-
  3.   L. nr.202/02-06-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
  4.   D. nr.878/30-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 124/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 62/1999 privind înființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării Științifice Universitare
-
  5.   L. nr.207/02-06-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  6.   D. nr.883/30-05-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
-
  7.   D.C.C. nr.612/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (2) lit. e) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
V
  8.   D.C.C. nr.615/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3851 alin. 2 și art. 332 alin. 4 din Codul de procedură penală
V
  9.   D.C.C. nr.632/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (3) teza finală din Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
V
  10.   D.C.C. nr.634/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  11.   D.C.C. nr.647/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. 1 și 4, art. 70 alin. 2, art. 171 alin. 1 și art. 224 alin. 1 și 3 din Codul de procedură penală
V
  12.   O.U.G. nr.57/27-05-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
A
  13.   H.G. nr.597/13-05-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 517/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
-
  14.   O. nr.683/01-06-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 364/2002 pentru aprobarea tarifelor percepute pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară privind proiectele de amplasare, construcție, amenajare și de reglementare sanitară a funcționării obiectivelor și a activităților desfășurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerțului, precum și pentru aplicarea procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe piață a substanțelor și produselor noi sau importate pentru prima dată și destinate utilizării ori consumului uman, precum și a unor prevederi referitoare la autorizarea și avizarea sanitară
-


Marți, 19 octombrie 2021, 20:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.