Monitorul Oficial
nr. 413/17 iunie 2009

Publicare
  1.   L. nr.230/10-06-2009 
LEGE privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
-
  2.   Protocol/16-05-1994 
PROTOCOL de amendare a Acordului de cooperare economico-comercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
-
  3.   D. nr.928/09-06-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Protocolului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 12 decembrie 2006, de amendare a Acordului de cooperare economicocomercială dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Peru, semnat la Lima la 16 mai 1994
-
  4.   D.C.C. nr.315/05-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  5.   D.C.C. nr.603/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 69 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  6.   D.C.C. nr.607/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 81 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  7.   D.C.C. nr.609/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  8.   D.C.C. nr.611/28-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (4) și ale art. 52 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat
V
  9.   D.C.C. nr.674/05-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 pct. 1 lit. b), art. 361 alin. 1 lit. c) și art. 3851 alin. 1 lit. c) din Codul de procedură penală
V
  10.   D.C.C. nr.675/05-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 38514 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  11.   D.C.C. nr.676/05-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. 1 din Codul de procedură penală
V
  12.   D.C.C. nr.677/05-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 327 alin. 3 din Codul de procedură penală
V
  13.   D.C.C. nr.678/05-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3859 pct. 17, art. 38515 pct. 2 lit. d) și art. 38516 din Codul de procedură penală
V
  14.   O.U.G. nr.64/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  15.   O. nr.62/04-06-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii de alocare a sumei bănești rezultate din neîndeplinirea de către furnizorii de energie electrică a cotelor obligatorii de achiziție de certificate verzi
A
  16.   Listă/17-06-2009 
Lista cuprinzând asociațiile și fundațiile care primesc subvenții de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Mediaș, pentru anul 2009, precum și cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-


Marți, 26 octombrie 2021, 21:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.