Monitorul Oficial
nr. 420/19 iunie 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.354/17-03-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 alin. (1) și art. 60 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
V
  2.   D.C.C. nr.575/14-04-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
V
  3.   O.U.G. nr.66/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 217/2008 privind reluarea pentru anul 2009 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
V
  4.   O.U.G. nr.67/03-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de petrol pentru turboreactoare, care vor fi acordate, cu titlu gratuit, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Administrației și Internelor, precum și pentru stabilirea regimului taxei pe valoarea adăugată și al accizelor pentru unele cantități de combustibili
V
  5.   O. nr.19/21-04-2009 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor privind substanțele nedorite din hrana pentru animale
A
  6.   O. nr.34/09-06-2009 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploatațiile de creștere a bovinelor
-
  7.   O. nr.35/15-06-2009 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea unor acte normative care stabilesc tarife în domeniul sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor
V
  8.   Decizie nr.145/12-06-2009 (A.I.P.P.Î.M.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare - START
V


Marți, 19 octombrie 2021, 21:57

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.