Monitorul Oficial
nr. 429/24 iunie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.706/10-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vâlcea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vâlcea
-
  2.   O. nr.370/11-06-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 763/2008 pentru aprobarea conținutului, modelului și procedurii de înscriere în Registrul național al asociațiilor de proprietari de păduri
-
  3.   O. nr.383/12-06-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea normelor tehnice pentru omologarea raselor, liniilor, hibrizilor și noilor creații biologice la animalele domestice
-
  4.   O. nr.774/681/18-06-2009 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, pentru pensionari
V
  5.   O. nr.1554/18-06-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor tehnice privind înregistrarea în scopuri vamale a operatorilor economici și a altor persoane
A


Marți, 19 octombrie 2021, 21:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.