Monitorul Oficial
nr. 442/29 iunie 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.75/17-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului
V
  2.   O.U.G. nr.78/24-06-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate
A
  3.   O. nr.1103/29-05-2009 (M.E.)
ORDIN privind aprobarea Tarifelor pentru operațiunile de autorizare, avizare, verificare tehnică și alte activități la instalații sub presiune, instalații de ridicat, instalații/echipamente pentru parcurile de distracții și aparate consumatoare de combustibil, efectuate de Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR, indicativ CR 1-2009
A
  4.   O. nr.3845/06-05-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidență a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare și a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activității de cercetare-dezvoltare
-
  5.   O. nr.36/22-06-2009 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Instrucțiunii nr. 3/2009 privind deținerile directe și deținerile indirecte
A
  6.   I. nr.3/22-06-2009 
INSTRUCȚIUNI privind deținerile directe și deținerile indirecte
-
Rectificare:
  7.   H.G. nr.1.146/26-09-2007 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  8.   O. nr.2.451/C/22-09-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.2.862/C/07-11-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  10.   O. nr.3.039/C/02-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  11.   O. nr.45/C/15-01-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-
  12.   O. nr.408/C/30-01-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.865/C/12-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.1134/C/07-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.1214/C/14-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.1237/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.1239/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Vineri, 21 ianuarie 2022, 08:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.