Monitorul Oficial
nr. 458/2 iulie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.685/10-06-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor
-
  2.   H.G. nr.714/17-06-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2009 al Regiei Autonome "Imprimeria Băncii Naționale a României" din subordinea Băncii Naționale a României
-
  3.   O. nr.127/25-06-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, privind repartizarea pe proiecte a unor sume în cadrul Programului "Electrificare 2007-2009"
-
  4.   O. nr.408/24-06-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole și încadrării localităților pe regiuni viticole, podgorii și centre viticole
A
  5.   O. nr.1.290/26-06-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
-
  6.   H./04-11-2008 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 4 noiembrie 2008 în Cauza Gingis împotriva României
-
  7.   H. nr.104/18-06-2009 (C.I.F.G.A..)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei privind instituirea unei scheme de ajutor de stat destinate facilitării accesului la finanțare în actuala perioadă de criză economică și financiară, constând în garanții acordate IMM-urilor și întreprinderilor mari (NI-GAR-08-I/0)
-
  8.   Decizie nr.444/17-06-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind autorizarea funcționării ca broker de asigurare a Societății Comerciale EMIASIG BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.
-
  9.   Decizie nr.459/22-06-2009 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea cu interzicerea temporară a activității de intermediere în asigurări a Societății Comerciale "Sigma Broker de Asigurare" S.R.L.
-


Marți, 19 octombrie 2021, 22:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.