Monitorul Oficial
nr. 460/3 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.242/23-06-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
  2.   D. nr.1.066/22-06-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
-
  3.   D.C.C. nr.737/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 159 alin. 8 teza a doua raportat la art. 140 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
V
  4.   D.C.C. nr.738/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 din Codul de procedură penală
V
  5.   D.C.C. nr.740/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16, art. 17 și art. 19 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  6.   D.C.C. nr.748/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  7.   D.C.C. nr.751/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 și art. 101 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
V
  8.   D.C.C. nr.754/12-05-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 și art. 180 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  9.   H.G. nr.764/01-07-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții din cadrul Proiectului "Inițiativa Copiii Străzii" din județele Iași, Vaslui, Cluj, Bistrița-Năsăud, Sălaj, Arad, Bacău, Mehedinți, Suceava și municipiul București
-


Vineri, 22 martie 2019, 15:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.