Monitorul Oficial
nr. 476/10 iulie 2009

Publicare
  1.   O.G. nr.7/08-07-2009 
ORDONANȚĂ pentru instituirea sistemului temporar de sprijinire a derulării afacerilor în domeniul comerțului cu semințe de consum, precum și pentru modificarea unor acte normative
V
  2.   H.G. nr.779/08-07-2009 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
-
  3.   H.G. nr.780/08-07-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului calendaristic privind realizarea acțiunilor referitoare la organizarea și desfășurarea alegerilor locale parțiale pentru primari din data de 16 august 2009
-
  4.   O. nr.1.308/02-07-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind unele măsuri pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare, precum și pentru stingerea prin compensare sau restituire a sumelor reprezentând taxă pe valoarea adăugată aprobată prin decizia de rambursare
A
  5.   O. nr.2.244/03-07-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxă pe valoarea adăugată pentru traficul internațional de bunuri, prevăzute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.218/2006
A


Marți, 19 octombrie 2021, 21:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.