Monitorul Oficial
nr. 480/10 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.256/07-07-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  2.   D. nr.1.137/06-07-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  3.   L. nr.257/07-07-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
-
  4.   D. nr.1.138/06-07-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2009 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia
-
  5.   L. nr.263/07-07-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  6.   D. nr.1.144/06-07-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2009 privind abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  7.   D. nr.1.206/10-07-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial în grad de Mare Ofițer
-
  8.   O.G. nr.8/10-07-2009 
ORDONANȚĂ pentru completarea art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv
-
  9.   H.G. nr.781/08-07-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 218/2009 privind aprobarea bugetului și a cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2009
-
  10.   O. nr.144/09-07-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2009 privind unele măsuri pentru întărirea controlului în scopul combaterii transporturilor ilicite de mărfuri și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale
-


Marți, 19 octombrie 2021, 20:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.