Monitorul Oficial
nr. 484/13 iulie 2009

Publicare
  1.   L. nr.255/07-07-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
  2.   D. nr.1.136/06-07-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 30/2009 pentru modificarea și completarea art. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2006 privind asigurarea producției de apă grea în vederea punerii în funcțiune și pentru completarea necesarului tehnologic pe durata de viață a unităților 3 și 4 de la Centrala nuclearo-electrică Cernavodă
-
  3.   L. nr.258/07-07-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
-
  4.   D. nr.1.139/06-07-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare
-
  5.   L. nr.259/07-07-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
  6.   D. nr.1.140/06-07-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 31/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul bugetar
-
  7.   L. nr.260/07-07-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
-
  8.   D. nr.1.141/06-07-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar
-
  9.   O. nr.112/15-07-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltării și prognozei nr. 188/2002 privind acordarea titlului de parc industrial societății-administrator Societatea Comercială "Moreni Parc Industrial" - S.A.
-
  10.   O. nr.147/07-07-2009 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licențe de concesiune pentru explorare
-
  11.   O. nr.891/443/777/16-06,03-07,18-06-2009 (M.M., M.A.P.D.R., M.S.)
ORDIN al ministrului mediului, al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului sănătății privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura națională de omologare a produselor de protecție a plantelor care conțin substanțe active notificate și pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanțe active autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 134/197/412/2006, și a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului sănătății nr. 6/22/2004
-
  12.   H./03-03-2009 (C.E.D.O.)
Hotărâre în Cauza Băcanu și Societatea Comercială "R" - S.A. împotriva României
-


Joi, 11 august 2022, 23:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.