Monitorul Oficial
nr. 567/14 august 2009

Publicare
  1.   D.C.C. nr.863/16-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
V
  2.   D.C.C. nr.882/16-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată, precum și ale ordonanței, în întregul său
V
  3.   D.C.C. nr.889/16-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor
V
  4.   D.C.C. nr.932/23-06-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordinului nr. 340/2001 al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 50/1990 al ministrului muncii și protecției sociale pentru precizarea locurilor de muncă, activităților și categoriilor profesionale cu condiții deosebite care se încadrează în grupele I și II de muncă în vederea pensionării și ale art. 482 alin. (2) și art. 1671 alin. (5) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   D.C.C. nr.1.016/07-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  6.   D.C.C. nr.1.017/07-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  7.   D.C.C. nr.1.064/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1200, art. 1201, art. 1295 și art. 1306 din Codul civil
V
  8.   D.C.C. nr.1.069/14-07-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 254 alin. (7) și art. 259 alin. (61) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
V


Joi, 19 mai 2022, 02:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.