Monitorul Oficial
nr. 568/14 august 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.867/29-07-2009 
HOTĂRÂRE privind interzicerea muncilor periculoase pentru copii
-
  2.   O. nr.596/03-08-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
A
  3.   O. nr.597/03-08-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar național pentru construirea de sedii pentru așezăminte culturale în localitățile unde nu există asemenea instituții, precum și pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea și finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale de drept public, din mediul rural și mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din mediul mic urban, realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și locuinței nr. 195/2009
-
  4.   O. nr.2.195/C/06-08-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Duminică, 26 iunie 2022, 10:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.