Monitorul Oficial
nr. 590/25 august 2009

Publicare
  1.   D. nr.1.263/19-08-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Bărbăție și Credință în grad de Cavaler
-
  2.   D. nr.1.318/19-08-2009 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător și numirea sa în funcția de procuror
-
  3.   Decizie nr.602/24-08-2009 
DECIZIE pentru modificarea anexei la Decizia primului-ministru nr. 184/2007 privind numirea membrilor Comitetului de reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei
A
  4.   O. nr.1.438/21-08-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale
A
  5.   O. nr.2.351/10-08-2009 (M.C.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii, cultelor și patrimoniului național privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenții și să aplice amenzile prevăzute de actele normative din domeniul culturii, precum și pentru aprobarea modelului legitimației persoanelor împuternicite, a modelelor proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și a modelului înștiințării de plată
A
  6.   Listă nr.20/24-08-2009 
LISTA partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus până la data de 24 august 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 779/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea primarilor în unele circumscripții electorale
-
  7.   C. nr.31/12-08-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind lansarea în circuitul numismatic a setului de monetărie cu anul de emisiune 2009
-
Rectificare:
  8.   O. nr.3.242/22-12-2008 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  9.   O. nr.649/C/24-02-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  10.   O. nr.865/C/12-03-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  11.   O. nr.1115/C/03-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.1116/C/03-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.1134/C/07-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.1239/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.1236/C/16-04-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   O. nr.1406/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  17.   O. nr.1409/C/12-05-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  18.   O. nr.1636/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   O. nr.1635/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Marți, 19 octombrie 2021, 22:27

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.