Monitorul Oficial
nr. 152/17 iulie 1995

Publicare
  1.   H.G. nr.434/20-06-1995 
HOTĂRÂRE privind infiintarea Centrului de Cercetare și Productie "Bios" Cluj-Napoca
V
  2.   H.G. nr.445/22-06-1995 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri proprietate publica a statului in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat"
i
  3.   H.G. nr.479/01-07-1995 
HOTĂRÂRE pentru modificarea H.C.M. nr.19/1972 privind unele masuri in legatura cu apararea secretului de stat
A
  4.   H.G. nr.484/03-07-1995 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotararii Guvernului nr.263/1994 privind aprobarea Normelor metodologice referitoare la selectionarea managerilor și incheierea contractului de management la regiile autonome
-
  5.   H.G. nr.485/03-07-1995 
HOTĂRÂRE privind unele masuri pentru derularea imprumuturilor guvernamentale externe, contractate de Romania cu organisme financiare internationale
V
  6.   H.G. nr.488/03-07-1995 
HOTĂRÂRE privind unele masuri referitoare la desfasurarea invatamantului in anul scolar (universitar) 1995/1996
T


Joi, 11 august 2022, 23:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.