Monitorul Oficial
nr. 667/6 octombrie 2009

Publicare
  1.   D. nr.1.359/01-10-2009 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  2.   H.G. nr.1.059/23-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (România) și Unitatea de Analiză a Informațiilor Financiare (Republica Malta) privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 28 mai 2009
-
  3.   H.G. nr.1.060/23-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul de Monitorizare Financiară al Băncii Centrale din Armenia privind cooperarea în domeniul schimbului de informații financiare având legătură cu spălarea banilor și finanțarea actelor de terorism, semnat la Doha la 27 mai 2009
-
  4.   H.G. nr.1.061/23-09-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării acestora
-
  5.   O. nr.M.104/05-10-2009 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind îndeplinirea de către secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare a competenței conducerii Departamentului pentru relația cu Parlamentul și informare publică, precum și delegarea competenței îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea ministrului apărării naționale
A
  6.   O. nr.498/08-09-2009 (A.N.P.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor privind aprobarea organizării acțiunii de voluntariat în domeniul protecției consumatorilor
A
  7.   O. nr.1.539/29-09-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivați
-
  8.   Decizie nr.2.246/03-10-2009 (A.N.R.E.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea și completarea Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 1.228/2008 privind scutirea tronsonului românesc al gazoductului Nabucco de la prevederile legislației referitoare la accesul terților la sistemele de transport al gazelor naturale și de la metodologiile de tarifare
-
  9.   H. nr.1/05-10-2009 (B.E.C.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerea Președintelui României și a aparatului de lucru al acestora
-
  10.   Listă nr.23/05-10-2009 
LISTA partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus până la data de 5 octombrie 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 935/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea unor consilii locale
-
  11.   R. nr.19/01-10-2009 (B.N.R.)
REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 1/2001 privind organizarea și funcționarea la Banca Națională a României a Centralei Incidentelor de Plăți
A
  12.   C. nr.37/01-10-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii în monedă națională
-


Marți, 19 octombrie 2021, 22:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.