Monitorul Oficial
nr. 669/7 octombrie 2009

Publicare
  1.   O.U.G. nr.104/30-09-2009 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
V
  2.   H.G. nr.1.088/30-09-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.714/2008
A
  3.   H.G. nr.1.089/30-09-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1/1 la Hotărârea Guvernului nr. 622/2009 pentru aprobarea subvențiilor pe produse și a subvențiilor privind protecția socială, acordate companiilor, societăților naționale și societăților comerciale din sectorul minier în anul 2009
-
  4.   H.G. nr.1.191/06-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind numirea reprezentanților Guvernului în Consiliul Economic și Social
A
  5.   O. nr.761/24-09-2009 (M.D.R.L.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și locuinței pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile efectuate în implementarea proiectelor finanțate în cadrul Programului operațional comun "Marea Neagră 2007-2013"
-
  6.   O. nr.2.578/01-10-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicația națională ICS-RO pentru Sistemul de control al importului
A


Marți, 19 octombrie 2021, 22:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.