Monitorul Oficial
nr. 692/14 octombrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.312/12-10-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
-
  2.   D. nr.1.459/09-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 23/2009 privind înființarea Fondului Român de Contragarantare
-
  3.   L. nr.315/12-10-2009 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
-
  4.   D. nr.1.462/09-10-2009 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2009 privind modificarea și completarea art. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat
-
  5.   L. nr.316/12-10-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
  6.   D. nr.1.463/09-10-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 55/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European
-
  7.   D. nr.1.464/12-10-2009 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  8.   H.P. nr.36/13-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru adoptarea moțiunii de cenzură și retragerea încrederii Guvernului
-
  9.   H.S. nr.19/12-10-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  10.   D.C.C. nr.1.212/24-09-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 2 din Codul de procedură penală
-
  11.   O. nr.221/07-10-2009 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind modificarea și completarea Metodologiei de atestare a competenței tehnice a persoanelor juridice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică, lucrări de exploatare a petrolului și a resurselor minerale și de expertizare, precum și a persoanelor fizice care întocmesc documentații și/sau execută lucrări de cercetare geologică și de expertizare, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 122/2006
A
  12.   O. nr.632/09-10-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agențiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine
-
  13.   O. nr.633/09-10-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, interimar, privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizați
A


Vineri, 12 august 2022, 00:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.