Monitorul Oficial
nr. 781/16 noiembrie 2009

Publicare
  1.   L. nr.339/11-11-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
  2.   D. nr.1.655/10-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 84/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European, pentru modificarea art. IV alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2007 privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2007 privind unele măsuri referitoare la alegerea membrilor din România în Parlamentul European din anul 2007
-
  3.   L. nr.354/12-11-2009 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
-
  4.   D. nr.1.689/11-11-2009 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991
-
  5.   H.C.C. nr.30/12-11-2009 
Hotărârea nr. 30 din 12 noiembrie 2009 privind contestația formulată de domnul Eduard Manole, candidat la alegerile pentru Președintele României din anul 2009, cu privire la împiedicarea sa de a-și desfășura campania electorală în condițiile legii
-
  6.   H.G. nr.1.319/04-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  7.   H.G. nr.1.338/11-11-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai unor obiective de investiții din cadrul programului de construcții de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  8.   H.G. nr.1.339/11-11-2009 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiție "Bazin de înot de polo - str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj-Napoca, județul Cluj" din cadrul Programului "Bazine de înot", realizat prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." S.A.
-
  9.   H.G. nr.1.342/11-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea redistribuirii sumelor alocate din credite externe, pe anul 2009, între Ministerul Administrației și Internelor și Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
-
  10.   O. nr.100/12-11-2009 (A.N.A.D.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale Anti-Doping pentru modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei de apel, aprobat prin Ordinul președintelui Agenției Naționale Anti-Doping nr. 47/2009
-
  11.   O. nr.773/03-11-2009 (M.C.S.I.)
ORDIN al ministrului comunicațiilor și societății informaționale privind interzicerea comercializării echipamentelor terminale de telecomunicații neconforme de tip KX-TEB 308BX și KX-TDA100BX, introduse pe piața din România de către Societatea Comercială ABC TELECOM DISTRIBUTION S.R.L.
-
  12.   O. nr.5.794/29-10-2009 (M.E.C.I.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, privind aprobarea metodologiilor de recunoaștere și echivalare a rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine și la examene cu recunoaștere europeană pentru certificarea competențelor digitale cu probele de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe parcursul învățământului liceal, respectiv de evaluare a competențelor digitale, din cadrul examenului de bacalaureat
-
  13.   Listă nr.25/13-11-2009 
LISTA partidelor politice, alianțelor politice, alianțelor electorale, organizațiilor cetățenilor români aparținând minorităților naționale și a candidaților independenți care au depus până la data de 13 noiembrie 2009 raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor electorale, conform art. 38. alin. (1 1) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, cu modificările și completările ulterioare, pentru alegerile locale parțiale desfășurate conform Hotărârii Guvernului nr. 1.034/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru alegerea unor primari și a unui consiliu local
-


Joi, 18 august 2022, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.