Monitorul Oficial
nr. 830/3 decembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.388/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 45 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  2.   H.G. nr.1.389/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Timiș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
A
  3.   H.G. nr.1.390/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  4.   H.G. nr.1.391/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții, aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Maramureș, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și casării, și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  5.   H.G. nr.1.392/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind modificarea lungimii și a traseului unui drum județean, situat în județele Prahova și Dâmbovița
-
  6.   H.G. nr.1.411/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor acte normative de înființare, organizare și funcționare a Ministerului Educației, Cercetării și Inovării și a unor entități din subordinea sa
-
  7.   H.G. nr.1.412/18-11-2009 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației
-
  8.   H.G. nr.1.469/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 537/2009 privind aprobarea subvenției unitare acordate pentru acțiuni de ecologizare Societății Comerciale "Romplumb" - S.A. Baia Mare
-
  9.   O. nr.3.279/27-11-2009 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
  10.   C. nr.44/20-11-2009 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unei monede cu tema "Timișoara primul oraș european iluminat electric"
-
  11.   O. nr.990/19-11-2009 (B.N.R.)
ORDIN privind dispunerea radierii din Registrul general al instituțiilor financiare nebancare a Societății Comerciale I.F.N. GAMA-LEASING - S.A.
-


Sâmbătă, 23 martie 2019, 14:20

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.