Monitorul Oficial
nr. 862/10 decembrie 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.1.416/18-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Polone cu privire la funcționarea Institutului Cultural Român de la Varșovia și a Institutului Polonez din București, semnat la Varșovia la 5 martie 2009
-
  2.   H.G. nr.1.488/25-11-2009 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea pct. 4 din anexa nr. 1 la Legea nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
  3.   H.G. nr.1.489/25-11-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, prin Direcția Județeană pentru Tineret Gorj, în administrarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
-
  4.   O. nr.280/16-11-2009 (M.A.I.)
ORDIN al viceprim-ministrului, ministrul administrației și internelor, interimar, privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat dintre Ministerul Administrației și Internelor și Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Varșovia la 12 octombrie 2009
-
  5.   Decizie nr.955/27-11-2009 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE privind modificarea și completarea Deciziei președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației nr. 686/2005 pentru aprobarea Procedurii de tarifare și a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului radio datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
A
  6.   H. nr.09/180/24-07-2009 (C.E.C.C.A.R.)
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind auditul de calitate în domeniul serviciilor contabile, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România nr. 08/91/2008
-


Marți, 19 octombrie 2021, 21:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.