Monitorul Oficial
nr. 884/17 decembrie 2009

Publicare
  1.   D. nr.1.701/17-11-2009 
DECRET privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiștri militari și subofițeri din Serviciul de Telecomunicații Speciale
-
  2.   D. nr.1.862/14-12-2009 
DECRET privind conferirea unor ordine
-
  3.   D. nr.1.864/14-12-2009 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Cavaler
-
  4.   D.C.C. nr.1.515/17-11-2009 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  5.   H.G. nr.1.545/09-12-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I."-S.A., în calitate de agenție de implementare
-
  6.   H.G. nr.1.546/09-12-2009 
HOTĂRÂRE privind stabilirea regimului juridic al unor locuințe pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investiții la nivel național și aflate în administrarea consiliilor locale, precum și a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, referitoare la administrarea și vânzarea acestora
-
  7.   H.G. nr.1.549/09-12-2009 
HOTĂRÂRE privind prelungirea până la data de 31 martie 2010 a aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2009
A
  8.   Decizie nr.18/09-12-2009 (A.N.R.M.)
DECIZIE a președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru exploatarea zăcământului de nisip și pietriș din perimetrul Gelmar, județul Hunedoara
-
  9.   O. nr.97/10-12-2009 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică, pentru anul 2009
-
  10.   O. nr.1.572/15-12-2009 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății, interimar, privind completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 385/2009 pentru aprobarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România
V


Luni, 03 octombrie 2022, 00:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.