Monitorul Oficial
nr. 7/6 ianuarie 2010

Publicare
  1.   O. nr.1.279/24-12-2009 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului privind modelul și însemnele uniformei, modul de acordare și portul acesteia de către inspectorii Autorității Rutiere Române - A.R.R
A
  2.   O. nr.1.850/29-12-2009 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanțelor fiscale
A
  3.   O. nr.2210/96/278/18-12,10-12,17-12-2009 (M.E., A.N.R.E., A.N.R.M.)
ORDIN al ministrului economiei, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului economiei și comerțului, al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale și al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale nr. 102.136/ 530/97/2006 privind valorificarea cantităților de gaze naturale pe piața internă și măsuri pentru întărirea disciplinei în sectorul gazelor naturale
-


Joi, 02 decembrie 2021, 05:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.