Monitorul Oficial
nr. 143/4 martie 2010

Publicare
  1.   L. nr.23/02-03-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
A
  2.   D. nr.327/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate
-
  3.   L. nr.24/02-03-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
A
  4.   D. nr.328/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal
-
  5.   L. nr.29/02-03-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
  6.   D. nr.333/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ
-
  7.   L. nr.30/02-03-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
-
  8.   D. nr.334/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European
-
  9.   L. nr.31/02-03-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
-
  10.   D. nr.335/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului PHARE
-
  11.   L. nr.32/02-03-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale în România
-
  12.   D. nr.336/01-03-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 12/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-contabile aplicabile în implementarea programului Facilitatea de tranziție pentru România, prevăzut în Decizia Comisiei C (2007) 5.793 din 30 noiembrie 2007 privind contribuția financiară a Facilității de tranziție pentru întărirea capacității instituționale în România
-
  13.   L. nr.33/02-03-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
-
  14.   D. nr.337/01-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2009 privind acordarea unui împrumut Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A. în scopul refinanțării împrumutului acordat de Trezoreria Statului în anul 2004
-
  15.   H.S. nr.4/03-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  16.   H.C.C. nr.1/16-02-2010 
Hotărârea nr. 1 din 16 februarie 2010 privind cererea de anulare a alegerilor din 22 noiembrie 2009 pentru funcția de Președinte al României, formulată de domnul Eduard Manole
-
  17.   H.G. nr.147/23-02-2010 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și desființării și pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
-
  18.   H.G. nr.149/23-02-2010 
HOTĂRÂRE privind darea în folosință gratuită a unei suprafețe dintr-un imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Înaltei Curți de Casație și Justiție
-
  19.   Decizie nr.120/03-03-2010 
DECIZIE privind numirea domnului Dumitru-Nicu Cornoiu în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale
-
  20.   O. nr.362/24-02-2010 (C.N.A.S.)
ORDIN privind modificarea anexei 1-b la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2009 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe țară, fără regim special, necesare raportării activității furnizorilor de servicii medicale
A


Duminică, 22 mai 2022, 20:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.