Monitorul Oficial
nr. 222/8 aprilie 2010

Publicare
  1.   L. nr.59/31-03-2010 
LEGE pentru modificarea art. 55 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
A
  2.   D. nr.403/29-03-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 55 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
-
  3.   L. nr.62/31-03-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
  4.   D. nr.406/29-03-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2009 pentru modificarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD
-
  5.   D. nr.419/06-04-2010 
DECRET privind conferirea unor ordine
-
  6.   H.G. nr.258/24-03-2010 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Justiției - Administrația Națională a Penitenciarelor în administrarea Ministerului Administrației și Internelor - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență
-
  7.   H.G. nr.259/24-03-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. II-IV la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
-
  8.   Decizie nr.141/08-04-2010 
DECIZIE privind numirea doamnei Barac Lidia în funcția de secretar de stat la Ministerul Justiției
-
  9.   O. nr.82/01-04-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer destinat producției de fructe, pe teritoriul României
A
  10.   Decizie nr.199/18-03-2010 (A.N.A.R.C.)
DECIZIE pentru aprobarea formularelor necesare și a instrucțiunilor de utilizare a acestora, privind realizarea creanțelor bugetare ale Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, precum și a modelului legitimației de executor fiscal
A
  11.   Listă/08-04-2010 
Cuantumul total al sumelor provenite din finanțările private ale partidelor politice în anul 2009, conform Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale
-
Rectificare:
  12.   O. nr.2.201/16-12-2009 (M.E.)
ORDIN al ministrului economiei privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiții în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile prin Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 2, operațiunea 4.2 "Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie"
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 02:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.