Monitorul Oficial
nr. 258/21 aprilie 2010

Publicare
  1.   L. nr.71/16-04-2010 
LEGE pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  2.   D. nr.433/15-04-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (3) al art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
-
  3.   H.G. nr.338/07-04-2010 
HOTĂRÂRE privind participarea a doi ofițeri ai Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova la Cursul postuniversitar de management al resurselor de apărare pentru personalul de conducere, organizat la Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare de la Brașov, în anul 2010
-
  4.   H.G. nr.343/07-04-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al județului Cluj, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Cluj
-
  5.   O. nr.419/30-03-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 2/2010
A
  6.   O. nr.460/01-04-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităților specializate să elaboreze amenajamente silvice
A
  7.   O. nr.1.266/13-04-2010 (M.D.R.T.)
ORDIN al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
A


Duminică, 11 aprilie 2021, 08:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.