Monitorul Oficial
nr. 416/22 iunie 2010

Publicare
  1.   L. nr.113/16-06-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
  2.   D. nr.594/15-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații
-
  3.   D.C.C. nr.645/11-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 11 coroborate cu cele ale art. 128 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  4.   D.C.C. nr.656/11-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. a) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  5.   D.C.C. nr.676/18-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
V
  6.   D.C.C. nr.712/25-05-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, astfel cum au fost modificate prin art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 45/2010 pentru modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
V
  7.   D.C.C. nr.723/01-06-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 alin. (6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996
V
  8.   H.G. nr.543/09-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.627/2008 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic în anul 2009, a cuantumului acestuia, precum și a sumei totale alocate fiecărei activități, precum și a anexei la Hotărârea Guvernului nr. 693/2009 privind aprobarea activităților pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru anul 2009, a cuantumului acestuia și a sumelor totale alocate fiecărei activități
-


Miercuri, 20 martie 2019, 02:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.