Monitorul Oficial
nr. 446/1 iulie 2010

Publicare
  1.   H.S. nr.14/28-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   D. nr.601/29-06-2010 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Steaua României în grad de Ofițer
-
  3.   O.U.G. nr.61/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată
A
  4.   O.U.G. nr.62/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic și măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, și pentru suspendarea aplicării unor dispoziții din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  5.   O.U.G. nr.65/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
V
  6.   O.U.G. nr.68/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și a activității instituțiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa
V
  7.   O.U.G. nr.77/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în domeniul tineretului și sportului
V
  8.   H.G. nr.565/16-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXI-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureș la 16 aprilie 2010, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
-
  9.   O. nr.89/58/437/14-04,25-05,08-06-2010 (M.A.D.R., M.A.N., M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului apărării naționale și al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Protocolului-cadru privind asigurarea siguranței spațiului aerian pe timpul intervențiilor active în atmosferă
-


Vineri, 20 mai 2022, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.