Monitorul Oficial
nr. 452/2 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.120/30-06-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
-
  2.   D. nr.607/29-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României
-
  3.   L. nr.121/30-06-2010 
LEGE pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
-
  4.   D. nr.608/29-06-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 176/2008 privind majorarea capitalului social al CEC BANK - S.A.
-
  5.   L. nr.122/30-06-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
  6.   D. nr.609/29-06-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2009 pentru abrogarea alin. (8) al art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009
-
  7.   L. nr.123/30-06-2010 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  8.   D. nr.610/29-06-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 14/2010 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
-
  9.   L. nr.138/01-07-2010 
LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  10.   D. nr.777/01-07-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
-
  11.   O.U.G. nr.71/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
V
  12.   O.U.G. nr.72/30-06-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reorganizarea unor instituții din domeniul sanitar, precum și pentru modificarea unor acte normative din domeniul sănătății
V
  13.   H.G. nr.546/09-06-2010 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Național de CercetareDezvoltare pentru Bioresurse Alimentare - IBA București și pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
V
  14.   H.G. nr.551/09-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
-
  15.   O. nr.1.678/C/24-06-2010 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru aprobarea Procedurii privind organizarea și desfășurarea examenului prevăzut la art. 100 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-


Duminică, 22 mai 2022, 21:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.