Monitorul Oficial
nr. 471/8 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.87/20-05-2010 
LEGE pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
-
  2.   D. nr.512/19-05-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice, aferente anului 2007
-
  3.   L. nr.140/07-07-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
A
  4.   D. nr.780/06-07-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
-
  5.   H.G. nr.597/23-06-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 628/2009 privind unele măsuri de implementare a activităților prevăzute în programul de interes național în domeniul protecției drepturilor persoanelor cu handicap "Restructurarea instituțiilor de tip vechi destinate persoanelor adulte cu handicap și crearea de servicii alternative de tip rezidențial"
-
  6.   O. nr.151/06-07-2010 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru completarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.480/2006 privind preschimbarea permiselor de conducere străine cu documente similare românești
A
  7.   O. nr.1.251/25-06-2010 (M.E.C.M.A.)
ORDIN al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru modificarea Ordinului ministrului economiei nr. 2.201/2009 privind lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru investiții în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile, pentru acordarea asistenței financiare nerambursabile prin Programul operațional sectorial "Creșterea competitivității economice" (POS CCE), axa prioritară 4, domeniul major de intervenție 2, operațiunea 4.2 "Sprijinirea investițiilor în modernizarea și realizarea de noi capacități de producere a energiei electrice și termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice (în unități cu putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale și a altor resurse regenerabile de energie"
-
  8.   H. nr.15/30-06-2010 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei nr. 8/2010 privind autorizarea administratorilor de fonduri de pensii private, preluarea administrării fondurilor de pensii facultative și organizarea activelor și pasivelor la nivelul administratorilor de fonduri de pensii private
-


Duminică, 03 iulie 2022, 17:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.