Monitorul Oficial
nr. 474/9 iulie 2010

Publicare
  1.   L. nr.139/07-07-2010 
LEGE privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  2.   D. nr.779/06-07-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  3.   O. nr.16/21-06-2010 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind desemnarea furnizorilor de ultimă opțiune de energie electrică pentru perioada iulie 2010-30 iunie 2011
-
  4.   O. nr.M.70/02-07-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru completarea Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.93/2009 privind delegarea către secretarul de stat pentru politica de apărare și planificare a competenței îndeplinirii unor atribuții aflate în responsabilitatea ministrului apărării naționale
A
  5.   O. nr.444/01-07-2010 (ISCCRPIR)
ORDIN al inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat privind prorogarea termenului prevăzut la art. 6 din Ordinul inspectorului de stat șef al Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat nr. 361/2010 privind transmiterea on-line la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat a rapoartelor de monitorizare a ascensoarelor
-
  6.   O. nr.963/25-06-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate și să aplice sancțiuni pentru contravențiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, Hotărârea Guvernului nr. 55/2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, precum și pentru aprobarea formularului-tip al procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor și a modelului înștiințării de plată
A
  7.   O. nr.4.433/08-07-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului pentru modificarea Metodologiei privind mișcarea personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.885/2009
-
  8.   O. nr.4.434/08-07-2010 (M.E.C.T.S.)
ORDIN al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului privind modificarea Calendarului mișcării personalului didactic din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării și inovării, interimar, nr. 5.886/2009
-
  9.   H. nr.3/04-06-2010 (C.N.As.S.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Registrului național al asistenților sociali din România
-


Duminică, 26 iunie 2022, 11:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.