Monitorul Oficial
nr. 527/28 iulie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.984/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcțiilor zootehnice dezafectate, destinate creșterii, îngrășării și exploatării animalelor, precum și a fabricilor de nutrețuri combinate dezafectate și a celor ale art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 216/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2001
V
  2.   H.G. nr.735/21-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
-
  3.   Decizie nr.196/27-07-2010 
DECIZIE privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Didilescu SilviuGeorge, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  4.   Decizie nr.197/27-07-2010 
DECIZIE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mihaela Arteni, secretar general al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
-
  5.   Decizie nr.198/27-07-2010 
DECIZIE privind stabilirea atribuțiilor domnului Nistor Mircea, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  6.   Decizie nr.199/27-07-2010 
DECIZIE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Cupșan-Cătălin Vasile, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  7.   Decizie nr.200/27-07-2010 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Merschi Anton din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Apărării Naționale
-
  8.   Decizie nr.201/27-07-2010 
DECIZIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Szabo Claudia Ioana, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  9.   Decizie nr.202/27-07-2010 
DECIZIE privind transferul, la cerere, al domnului Fudulaiche Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de secretar al municipiului Brăila, în cadrul Primăriei Municipiului Brăila
-
  10.   Decizie nr.203/27-07-2010 
DECIZIE privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale de către domnul Ionuț Cristian Negrescu
-
  11.   O. nr.614/27-07-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea Procedurii de restructurare și reorganizare la nivelul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
-
  12.   O. nr.2.221/23-07-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.101/2010 pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare
A


Miercuri, 18 mai 2022, 03:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.