Monitorul Oficial
nr. 539/3 august 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.989/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 62 alin. (1) și (3) și a art. 243 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  2.   D.C.C. nr.990/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și din cadrul altor unități din sistemul justiției
V
  3.   D.C.C. nr.997/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15, art. 21, art. 24 și art. 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
V
  4.   D.C.C. nr.998/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 77 alin. (2) și (3) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
V
  5.   H.G. nr.712/14-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova
-
  6.   H.G. nr.726/21-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 114/2010 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010 al Companiei Naționale "Loteria Română" - S.A., companie națională aflată sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice
-
  7.   H.G. nr.752/21-07-2010 
HOTĂRÂRE privind măsurile de reorganizare a Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și a Agenției Domeniilor Statului, precum și stabilirea numărului de posturi pentru acestea
-
  8.   O. nr.2.026/26-07-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004
-
  9.   O. nr.2.245/29-07-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (300) "Decont de taxă pe valoarea adăugată"
-
  10.   O. nr.639/16-07-2010 (C.N.A.S.)
ORDIN al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 428/2010 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe țară, fără regim special
A
Rectificare:
  11.   O. nr.1637/C/12-06-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  12.   O. nr.1.783/C/01-07-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  13.   O. nr.2.196/C/06-08-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  14.   O. nr.2.286/C/25-08-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  15.   O. nr.2.782/C/15-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  16.   H.G. nr.620/30-06-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a activității Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici
-


Joi, 30 iunie 2022, 05:22

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.