Monitorul Oficial
nr. 547/4 august 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.748/21-07-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea ajutoarelor de stat care se acordă producătorilor agricoli pentru anul 2010 și a sumei totale alocate acestor ajutoare de stat
-
  2.   H.G. nr.774/28-07-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, precum și pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.442/2009 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Mediului și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a acestuia
A
  3.   O. nr.101/29-07-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea unor acte normative din domeniul sanitarveterinar și pentru siguranța alimentelor referitoare la metodele de prelevare și analiză pentru controlul oficial al furajelor
-
  4.   O. nr.177/03-08-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 126/2010
-
  5.   O. nr.1.082/30-07-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății
A
  6.   O. nr.8/48/07-07,13-07-2010 (B.N.R., C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 9/13/2010 privind modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României și al Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 24/29/2006 privind determinarea cerințelor minime de capital ale instituțiilor de credit și ale firmelor de investiții pentru riscul operațional
A


Miercuri, 28 septembrie 2022, 08:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.