Monitorul Oficial
nr. 606/26 august 2010

Publicare
  1.   O.G. nr.20/18-08-2010 
ORDONANȚĂ privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor
-
  2.   O.G. nr.21/18-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea și menținerea stocurilor minime de siguranță pentru țiței și produse petroliere
A
  3.   O.G. nr.22/18-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/2008 privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil
-
  4.   O.G. nr.23/18-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
-
  5.   H.G. nr.891/25-08-2010 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse pe infrastructura feroviară în ultima decadă a lunii iunie și în prima decadă a lunii iulie 2010, pe linia de cale ferată Suceava Nord-Dornești
-
  6.   O. nr.M.101/23-08-2010 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind aplicarea în Ministerul Apărării Naționale a Hotărârii Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislației privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale polițiștilor și ale funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor
-
  7.   O. nr.634/13-08-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la anexa Protocolului din 1997 privind amendarea Convenției internaționale din 1973 pentru prevenirea poluării de către nave, așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 referitor la aceasta (anexa VI revizuită la MARPOL), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MEPC.176(58) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin la 10 octombrie 2008
-
  8.   O. nr.1.294/19-08-2010 (M.M.P.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea cuantumului tarifelor pentru verificarea și aprobarea planului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră și a planului de monitorizare a datelor tonă-kilometru pentru activități de aviație
-
  9.   H. nr.166/24-06-2010 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind atribuirea calității și a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat
-


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 03:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.