Monitorul Oficial
nr. 613/30 august 2010

Publicare
  1.   O.G. nr.24/25-08-2010 
ORDONANȚĂ privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă
-
  2.   O.G. nr.25/25-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanțare în agricultură
V
  3.   O.G. nr.26/25-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probațiune
-
  4.   H.G. nr.871/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unității de administrare și prin modificarea valorilor de inventar ale unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  5.   O. nr.975/172/22-06,29-07-2010 (M.M.P., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării
-


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 13:51

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.