Monitorul Oficial
nr. 616/31 august 2010

Publicare
  1.   O.G. nr.27/30-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
A
  2.   O.G. nr.28/30-08-2010 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor
-
  3.   O.G. nr.29/30-08-2010 
ORDONANȚĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
-
  4.   H.G. nr.880/18-08-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea reprezentării României la Conferința Plenipotențiarilor Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor din Statele Unite Mexicane
-
  5.   H.G. nr.903/25-08-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Programului "Case de locuit în zonele afectate de calamitățile naturale din anul 2010", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2010, și completarea Hotărârii Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de construcții necesare pentru reconstrucția și repararea unor case afectate de calamitățile naturale din 2010
-
  6.   H.G. nr.904/25-08-2010 
HOTĂRÂRE privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului
A
  7.   O. nr.1.224/27-08-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale privind aprobarea Ghidului solicitantului Condiții specifice pentru cererile de propuneri de proiecte "Programe doctorale și postdoctorale în sprijinul cercetării" pentru implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013"
-
  8.   O. nr.1.410/2.182/27-08-2010 (M.A.E., M.F.P.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe și al ministrului finanțelor publice pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate
-
  9.   O. nr.2.191/30-08-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale
A
Rectificare:
  10.   O.G. nr.18/18-08-2010 
ORDONANȚĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
-


Marți, 28 iunie 2022, 17:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.