Monitorul Oficial
nr. 632/8 septembrie 2010

Publicare
  1.   H.G. nr.929/01-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investiții și a indicatorilor tehnicoeconomici din cadrul Proiectului "Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile cu o populație de până la 50.000 de locuitori", derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Națională de Investiții "C.N.I." - S.A., în calitate de agenție de implementare
-
  2.   H.G. nr.930/01-09-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea unor furnizori de energie electrică aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, prin înființarea Societății Comerciale "Electrica Furnizare" - S.A.
-
  3.   Decizie nr.219/07-09-2010 
DECIZIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
-
  4.   O. nr.202/07-09-2010 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale pentru aprobarea cantităților de motorină aferente trimestrului II 2010, care beneficiază de ajutor de stat acordat sub formă de rambursare
-
Rectificare:
  5.   O. nr.2.856/C/21-10-2009 (M.J.L.C.)
ORDIN al ministrului justiției și libertăților cetățenești privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-


Duminică, 02 octombrie 2022, 14:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.