Monitorul Oficial
nr. 674/4 octombrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.001/08-07-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
V
  2.   D.C.C. nr.1.046/14-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. (4) și (7) din Legea energiei electrice nr. 13/2007
V
  3.   D.C.C. nr.1.047/14-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  4.   D.C.C. nr.1.066/16-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 38, 40 și 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
V
  5.   D.C.C. nr.1.078/16-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
V
  6.   D.C.C. nr.1.085/21-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 148 alin. 1 lit. f) din Codul de procedură penală
V
  7.   O.U.G. nr.90/29-09-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  8.   H.G. nr.992/29-09-2010 
HOTĂRÂRE privind transferul fără plată al unui obiectiv de investiții din patrimoniul Ministerului Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală Autoritatea Națională a Vămilor în proprietatea privată a județului Cluj
-
  9.   Decizie nr.233/04-10-2010 
DECIZIE privind modificarea pct. 5 din anexa la Decizia primului-ministru nr. 21/2008 pentru numirea Comisiei de coordonare prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 346/2007 privind măsuri pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale
-
  10.   Decizie nr.234/04-10-2010 
DECIZIE privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detașare, de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național
-
  11.   O. nr.1.377/01-10-2010 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aplicarea prevederilor art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001
-
  12.   O. nr.1.492/212/17-09,24-09-2010 (M.M.P., M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului mediului și pădurilor și al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 452/105.951/2001 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei și a Grupului de sprijin pentru aplicarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole
-
  13.   O. nr.1.714/27-09-2010 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind intrarea în vigoare a unor tratate internaționale
-


Marți, 30 noiembrie 2021, 07:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.