Monitorul Oficial
nr. 706/22 octombrie 2010

Publicare
  1.   D.C.C. nr.1.071/16-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (1) și (2), art. 61 alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2), precum și ale art. 611 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
V
  2.   D.C.C. nr.1.087/21-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1), art. 6, art. 10 alin. (2) și art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  3.   H.G. nr.1.049/20-10-2010 
HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parțiale pentru un consiliu local și un primar
-
  4.   H.G. nr.1.051/20-10-2010 
HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de transmitere a unui imobil
-
  5.   O. nr.125/22-10-2010 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea și completarea Normei pentru siguranța alimentelor care stabilește condițiile în care se derulează operațiunile de import-export, tranzit și comerț intracomunitar de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului pentru siguranța alimentelor, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 145/2007
A
  6.   O. nr.1475/2466/21-10,20-10-2010 (M.M.F.P.S., M.F.P.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor instrucțiuni privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale
-
  7.   O. nr.2.606/21-10-2010 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic
A
  8.   H.C.S.M. nr.837/30-09-2010 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului privind evaluarea activității profesionale a judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 676/2007
-
  9.   R. nr.24/18-10-2010 (B.N.R.)
REGULAMENT privind abrogarea unor acte normative emise de Banca Națională a României
-


Vineri, 19 august 2022, 20:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.