Monitorul Oficial
nr. 783/23 noiembrie 2010

Publicare
  1.   H.C.D. nr.32/23-11-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  2.   H.C.D. nr.33/23-11-2010 
HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaților nr. 43/2008 pentru aprobarea componenței nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaților
-
  3.   H.C.D. nr.34/23-11-2010 
HOTĂRÂRE privind eliberarea din funcție a unui secretar general adjunct al Camerei Deputaților, ca urmare a cererii de demisie
-
  4.   D.C.C. nr.1.181/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8, 14, 15 și 16 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
V
  5.   D.C.C. nr.1.184/30-09-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) și (3) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 319/2006
V
  6.   D.C.C. nr.1.205/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de drumuri de interes național, județean și local
V
  7.   D.C.C. nr.1.221/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
V
  8.   D.C.C. nr.1.227/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001
V
  9.   D.C.C. nr.1.228/05-10-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 97 alin. (3) și (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România
V
  10.   Decizie nr.258/23-11-2010 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Fătuloiu Dan Valentin din funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
  11.   Decizie nr.259/23-11-2010 
DECIZIE pentru numirea domnului Ioan Dascălu în funcția de secretar de stat și șef al Departamentului ordine și siguranță publică din cadrul Ministerului Administrației și Internelor
-
  12.   Decizie nr.260/23-11-2010 
DECIZIE pentru eliberarea domnului chestor de poliție Tobă Petre din funcția de inspector general al Poliției Române
-
  13.   Decizie nr.261/23-11-2010 
DECIZIE pentru numirea domnului chestor de poliție Liviu Popa în funcția de inspector general al Poliției Române
-
  14.   O. nr.1.345/21-10-2010 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.009/2010 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi și/sau celule umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-
  15.   O. nr.1.432/M.115/237/2620/C/12641/434/140/968/18-11,14-10,22-10,08-11,20-08,31-08,09-09,02-09-2010 (M.S., M.A.N., M.A.I., M.J., S.R.I., S.T.S., S.I.E., S.P.P.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului apărării naționale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului justiției, al directorului Serviciului Român de Informații, al directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale, al directorului Serviciului de Informații Externe și al directorului Serviciului de Protecție și Pază pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractuluicadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2010, adaptate la specificul organizării asistenței medicale în rețeaua sanitară a ministerelor și instituțiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, aplicabile în relațiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și furnizorii de servicii medicale și medicamente care aparțin acestei rețele
-
  16.   O. nr.2.722/22-11-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes"
-


Miercuri, 28 septembrie 2022, 10:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.