Monitorul Oficial
nr. 888/30 decembrie 2010

Publicare
  1.   L. nr.276/24-12-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
V
  2.   D. nr.1.266/23-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
-
  3.   L. nr.280/24-12-2010 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  4.   D. nr.1.270/23-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România
-
  5.   L. nr.281/24-12-2010 
LEGE pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
-
  6.   D. nr.1.271/23-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru abrogarea unor reglementări din domeniul ajutorului de stat în agricultură și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010
-
  7.   L. nr.288/28-12-2010 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
  8.   D. nr.1.283/28-12-2010 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori
-
  9.   D.C.C. nr.1.612/15-12-2010 
DECIZIA nr. 1.612 din 15 decembrie 2010 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (1) I.c) și IV. e), art. 53 alin. (3) și art. 196 lit. b), e), r) și s) din Legea privind sistemul unitar de pensii publice, precum și a legii în ansamblul său
-
  10.   O.U.G. nr.118/23-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
A
  11.   O.U.G. nr.120/23-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență
V
  12.   O.U.G. nr.123/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru abrogarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
V
  13.   O.U.G. nr.125/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
V
  14.   O.U.G. nr.126/28-12-2010 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea alin. (2) și (4) ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2005 privind unele măsuri pentru derularea și finalizarea privatizării societăților comerciale filiale de distribuție și furnizare a energiei electrice "Electrica Moldova" - S.A. și "Electrica Oltenia" - S.A.
V
  15.   O. nr.1.036/27-12-2010 (M.Tr.I.)
ORDIN al ministrului transporturilor și infrastructurii privind introducerea unor restricții de circulație pe drumul național DN 1 (E 60), sectorul București-Ploiești-Brașov
A
  16.   O. nr.2.885/28-12-2010 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011
-


Duminică, 14 august 2022, 05:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.