Monitorul Oficial
nr. 35/14 ianuarie 2011

Publicare
  1.   L. nr.257/14-12-2010 
LEGE privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
  2.   D. nr.1.218/13-12-2010 
DECRET pentru promulgarea Legii privind ratificarea Scrisorii de intenție semnate de autoritățile române la București la 16 iunie 2010, actualizată prin Scrisoarea suplimentară de intenție, semnată la București la 29 iunie 2010, aprobate prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 2 iulie 2010, și pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2009 privind ratificarea Aranjamentului stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea de intenție transmisă de autoritățile române, semnată la București la 24 aprilie 2009, și prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 4 mai 2009, precum și a Scrisorii suplimentare de intenție, semnată de autoritățile române la data de 8 septembrie 2009 și aprobată prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar Internațional din 21 septembrie 2009
-
  3.   D. nr.7/11-01-2011 
DECRET privind înaintarea în gradul de general-maior cu două stele a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naționale și trecerea acestuia în rezervă cu noul grad
-
  4.   H.G. nr.1.386/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind schimbarea titularilor dreptului de proprietate și de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Focșani, județul Vrancea
-
  5.   O. nr.5/05-01-2011 (M.M.F.P.S.)
ORDIN al ministrului muncii, familiei și protecției sociale pentru aprobarea modelului contractului de asigurare socială, al actului adițional, al declarației individuale de asigurare, al comunicării de modificare și al formularului de solicitare de încetare a declarației individuale de asigurare
A
  6.   O. nr.340/14-12-2010 (A.N.I.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Naționale de Integritate
A
  7.   Comunicat nr.1/07-01-2011 (F.G.D.S.B.)
COMUNICAT privind lista instituțiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar ai căror deponenți beneficiază de garantarea, prin plata de compensații, a depozitelor constituite la acestea
-


Marți, 24 mai 2022, 05:33

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.