Monitorul Oficial
nr. 70/27 ianuarie 2011

Publicare
  1.   D.C.D. nr.1/26-01-2011 
DECIZIE privind convocarea Camerei Deputaților în sesiune ordinară
-
  2.   D.C.C. nr.1.589/09-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 101 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  3.   D.C.C. nr.1.609/09-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  4.   D.C.C. nr.1.613/16-12-2010 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) și art. 31 alin. (2), (3) și (4) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  5.   H.G. nr.42/19-01-2011 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea noilor indicatori tehnicoeconomici ai obiectivelor de investiții "Reabilitare, amenajare și extindere spații Tribunalul Vechi Baia Mare", județul Maramureș, "Reabilitare, amenajare și extindere spații Judecătoria Vișeu de Sus", județul Maramureș
-
  6.   H.G. nr.48/19-01-2011 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 1.361/2001 privind atestarea domeniului public al județului Vaslui, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vaslui
-
  7.   O. nr.M6/18-01-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale privind stabilirea unor măsuri pentru desfășurarea operativă a activităților la nivelul Ministerului Apărării Naționale
A
  8.   O. nr.2.012/11-01-2011 (M.C.P.N.)
ORDIN al ministrului culturii și patrimoniului național pentru acreditarea Muzeului Județean Botoșani
-
  9.   O. nr.6/19-01-2011 (C.N.V.M.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2011 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea și funcționarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006
A


Joi, 19 mai 2022, 09:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.