Monitorul Oficial
nr. 85/2 februarie 2011

Publicare
  1.   H.G. nr.1.394/28-12-2010 
HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport
A
  2.   O. nr.M.9/24-01-2011 (M.A.N.)
ORDIN al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Instrucțiunilor privind managementul activităților de producție din unitățile Ministerului Apărării Naționale
-
  3.   O. nr.53/25/27-01,19-01-2011 (M.S., C.N.A.S.)
ORDIN al ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru aprobarea modelului și conținutului formularului "Declarație-inventar privind contribuția pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate aflată în sold la data de 31 decembrie 2010 și neachitată până la data de 31 ianuarie 2011, inclusiv accesoriile aferente pe ani fiscali și soldul sumelor de recuperat de la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate"
-
  4.   H./14-09-2010 (C.E.D.O.)
Hotărârea din 14 septembrie 2010 în Cauza Chiș împotriva României
-


Joi, 19 mai 2022, 02:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.